ההסכם על רכישה דירה

בעת רכישת דירה חדשה יהיה על המוכר להעביר את זכויות הדירה על שמו של הרוכש, בנוסף יהיה עליו להעביר את חשבונות הגז, החשמל והארנונה על שמו של הרוכש. יש לוודא תמיד עם עורך דין כי לשני הצדדים קיימים כל המסמכים הנדרשים להעברת זכויות הדירה.

בזמן קבלת הדירה אסור להתבייש ויש לבדוק את תקינות הדירה, הצנרת, זרימת המים, פתחי האוורור וכו'.

על מנת להעביר את הזכויות לרוכש יהיה על שני הצדדים לקבל אישור רשות המסים, אישור המועצה המקומית, ייפויי כוח ועוד...
לאחר העברת הזכויות עליכם לברר עם עורך דין כי הדירה אכן הועברה על שמכם אחרת העניין יישכח לאחר מספר שנים.

 

 

כל הזכויות שמורות 2008  © לאתר - רכישת דירה חדשה

tumblr tracker