מיסים היטלים לרכישת דירה

היטל השבחה הוא תשלום לבעל זכויות המקרקעין המתקבלים בעת אישורים מיוחדים של ועדת התכנון והבנייה, ביצוע עסקה יכול לכלול היטל השבחה ויש לבדוק עם עורך דין האם העסקה שהולכת להתבצע כרוכה בתשלום היטל השבחה.

מס שבח הוא מס שניתן להיפתר ממנו על ידי הכנת תכנון מס. מס שבח מחושב על פי הרווח של מוכר הדירה אם נוצר אחד כזה.

מס רכישה מחייב כל רוכש של זכויות מקרקעין, שיעור המס המעולה ככל שמחיר הנכס עולה.

פטורים והקלות ממס – קיימים מספר פטורים והקלות ממס בעיקר לנכים, עולים חדשים, משפחות שכולות וכו'...

 

 

כל הזכויות שמורות 2008  © לאתר - רכישת דירה חדשה

tumblr tracker